5 prostych porad marketingowych dla małych firm

Strategia rozwoju niewielkich przedsiębiorstw ma swoją specyfikę. Dlatego też rozwiązania stosowane przez duże koncerny – m.in. w dziedzinie marketingu nie mają racji bytu w przypadku kilkunastoosobowej firmy działającej na rynku lokalnym. Podstawowym działaniem dużych firm pozostaje tzw. branding, czyli budowanie marki poprzez zastosowanie ogólnoświatowych kampanii reklamowych. W przypadku małych, rozwijających się dopiero przedsiębiorstw priorytetem powinna być kompleksowa obsługa stałych klientów, utrzymywanie z nimi długofalowych relacji, a także pozyskiwanie nowych odbiorców dla produktów bądź usług.

Zmiany w ramach sposobu funkcjonowania firmy na gruncie marketingowym powinny następować stopniowo. Do podstawowych działań, które warto wykorzystać w niewielkim przedsiębiorstwie należą:

1. Działanie wedle określonego planu – w ramach każdego z obszarów marketingowych.

Bardzo istotnym jest, by nakreślić cele, jakie mają zostać osiągnięte dzięki stosowaniu content marketingu pod różnymi postaciami. Czy najistotniejsze będzie pozyskiwanie nowych klientów, czy utrzymywanie kontaktów z już obecnymi, czy też stopniowe budowanie pozycji na rynku i tworzenie własnej marki? Szczęśliwie – te elementy na ogół można połączyć. Oczywiście jeżeli nasze działania będą zintegrowane, a wykorzystanie poszczególnych narzędzi – regularne i odpowiednio rozmieszczone w czasie. Warto przygotować terminarz, w którym każdy z kanałów komunikacji będzie miał swoje miejsce. Dzięki temu nie zapomnimy o aktywnym promowaniu firmy. Treści dotyczące produktów czy usług można przedstawiać również w formach alternatywnych – udostępniając je np. jako e-booki, konspekty czy prezentacje. Wiele zależy od tego, jak scharakteryzujemy główną grupę docelową, przy czym priorytetem pozostaje dokładność.

2. Obecność w social media oraz interakcje z ich użytkownikami.

Dzięki platformom takim jak Facebook czy Twitter można budować markę bez generowania dodatkowych kosztów. Ponadto dzięki regularnie publikowanym treściom podtrzymujemy zainteresowanie klientów. Bardzo ważna na tym etapie funkcjonowania firmy jest również komunikacja z odbiorcami usług bądź produktów. Opinie o ofercie naszej firmy – nawet jeśli są negatywne – nigdy nie powinny być ignorowane. O ile bowiem modele marketingowe wielkich firm  stawiają na piedestale informację rozpowszechnianą na jak najszerszą skalę, to kluczem do sukcesu niewielkiego przedsiębiorstwa może być właśnie komunikacja z klientem.

3. Prowadzenie firmowego bloga i widoczność w wyszukiwarkach.

Warto publikować treści, które będą zróżnicowane i dostosowane do odbiorców, wykorzystując przy tym zasady z zakresu content marketingu. Ważne, by teksty były zoptymalizowane pod kątem SEO, a także zawierały najpopularniejsze zwroty, co wpłynie na ich widoczność w wyszukiwarkach oraz zwiększy liczbę czytelników. Dopracowanie przekazów pod kątem takiej optymalizacji warto zlecić podmiotom zewnętrznym – na rynku nie brakuje specjalistów oraz firm zajmujących się świadczeniem tego typu usług. By przyciągnąć zainteresowanie artykułami dobrze jest również stosować zwracające uwagę nagłówki – nie zapominając jednocześnie, że treść publikowanych tekstów musi mieć wartość dla czytelników. Obecność w Internecie nie musi się oczywiście ograniczać do słowa pisanego. Dobrym pomysłem może być także stworzenie videobloga, gdzie można prezentować konkretne produkty.

4. Kierowanie oferty oraz przekazów na jej temat do konkretnych grup docelowych.

Oferując określoną usługę czy produkt należy określić dokładnie kim ma być nasz odbiorca. Indywidualne podejście do konsumenta może przybierać różne formy. Warto przekazywać potencjalnym klientom jasne komunikaty. Mogą one przybierać postać call to action w ramach opisu produktów. By dodatkowo zachęcić do zawarcia transakcji, dobrze jest też przedstawić kilka możliwości jej dokonania (telefoniczne bądź internetowe sposoby zamówienia, obecność w systemie paypall etc.).

5. Monitorowanie skuteczności prowadzonej kampanii i jej poszczególnych elementów.

Weryfikowanie skuteczności działań marketingowych także jest niezwykle istotnym elementem w ramach strategii rozwoju firmy. Dzięki uzyskiwaniu informacji zwrotnych – np. w postaci komentarzy od konsumentów tudzież porównania wyników sprzedaży na przestrzeni kilku miesięcy można optymalizować plan marketingowy, redukować (bądź w razie potrzeby zwiększać) nakłady na jego rzecz. Pamiętajmy, iż najważniejszym celem jest tutaj pozyskiwanie nowych klientów, a więc inwestycja w marketing jest de facto inwestycją w przyszłość przedsiębiorstwa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *