Media o nas

Kilka słów na temat platformy InStream

Kilka słów o InStream

InStream to dostępna w przeglądarce inteligentna platforma CRM. Skierowana jest przede wszystkim do małych firm oraz startupów. System wypełnia ważną lukę na rynku - pozwala na zarządzanie komunikacją oraz budowanie relacji także firmom i organizacjom o innym profilu niż sprzedaż.

InStream wyposażony jest w nowe elastyczne narzędzia, które wspomagają komunikację z klientami, oraz między współpracownikami. Oferuje także funkcje i rozwiązania pozwalające zarządzać procesami sprzedażowymi, analizą danych i przechowywaniem informacji. Usprawnienie przepływu informacji pozwala skupić się na doskonaleniu strategii i wyznaczaniu nowych ścieżek rozwoju.

Cała komunikacja jest archiwizowana i udostępniana do wglądu różnym pracownikom w zależności od ich kompetencji. Konieczność ręcznego wprowadzania danych klientów, historii kontaktów oraz sprzedaży zostaje zastąpiona automatycznym zapisywaniem danych. InStream dzięki możliwości dopasowania list i grup danych jest efektywny w firmach o różnych profilach.

InStream jest dostępny z poziomu przeglądarki i nie ma dużych wymagań technicznych – jest to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorstw, które nie mają rozbudowanego zaplecza technicznego. Mimo to, funkcje systemu nie tracą na jakości i mogą być dostępne jednocześnie dla wielu użytkowników. Również niska cena jest idealna dla rozwijających się firm, które nie chcą rezygnować z wysokiej jakości usług mimo niewielkiego budżetu.